Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Methanol”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
{{Chembox new
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 409752739
| ImageName3ImageFileL1 = Methanol-2D.png
| ImageFile =
| ImageSizeL1 = 120px
| ImageSize =100px
| ImageNameL1 =
| ImageNameImageFileR1 = Methanol Lewis.svg
| ImageFile2 =
| ImageSizeR1 = 120px
| ImageSize2 =100px
| ImageNameR1 =
| ImageName2 = Methanol-3D-vdW.png
| ImageName4ImageFileL2 = Methanol-3D-balls.png
| ImageFile3 =
| ImageSizeL2 = 120px
| ImageSize3 =100px
| ImageNameL2 =
| ImageName3 = Methanol-2D.png
| ImageName2ImageFileR2 = Methanol-3D-vdW.png
| ImageFile4 =
| ImageSizeR2 = 120px
| ImageSize4 =100px
| ImageNameR2 =
| ImageName4 = Methanol-3D-balls.png
| SystematicName = Methanol<ref>{{chú thích web|title = Methanol|url = http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=887&loc=ec_rcs|work = The PubChemProject|location = USA|publisher = National Center for Biotechnology Information}}</ref>
| OtherNames = Carbinol<br />
1.048

lần sửa đổi