Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đã lùi lại sửa đổi 16973526 của Phamnhatkhanh (Thảo luận) Nội dung có gì ngoài một mục Tham khảo thật dài.
* [http://library.thinkquest.org/15413/history/history-rom.htm The Romantic Era]
* [http://www.essentialsofmusic.com/eras/romantic.html Era on line]
 
{{sơ khai âm nhạc}}
Người dùng vô danh