Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Quần đảo Trường Sa”

::Qua cách thảo luận của bạn tôi càng thấy sự bất cẩn và cách đối xử của bạn đối với bản thân một bài viết có ngôi sao chọn lọc. Khi bổ sung bài này tôi rất cẩn trọng sao lại cách làm trong bài (chú nguồn kiểu Harvard hay điền thông tin vào các tham số cho đầy đủ). Tôi nói đến 3 ý mà bạn chỉ phản lại 1 ý, mà thực ra cũng không phải là phản, bởi lẽ tôi đã nêu ra đến 3 sai trái của câu văn mà bạn vừa trích dẫn lại: thứ nhất, tên người tuyên bố là Butter, không phải Butler, và nguồn cũng không ghi Richard; thứ hai, số trang chứ ý đó là 73, không phải 71; thứ ba, nguồn ghi rằng Butter tuyên bố "Pháp đã thực thi đầy đủ chủ quyền" chứ không nói Butter hay Anh Quốc "nhìn nhận chủ quyền của Pháp" đối với quần đảo. Bạn không thấy ý nghĩa câu văn rõ ràng bị bẻ cong hay sao. [[Thành viên:Tây Nam Trung|Tây Nam Trung]] ([[Thảo luận Thành viên:Tây Nam Trung|thảo luận]]) 15:52, ngày 17 tháng 6 năm 2014 (UTC)
:::Các sai sót trên có thể sửa qua sửa đổi chứ không phải là sóa bỏ nó đi!--[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 16:12, ngày 17 tháng 6 năm 2014 (UTC)
::::Thế sao trước khi lùi sửa bạn không đọc nguồn để sửa, có phải thuyết phục hơn không? Cái sai của câu văn trên là nghiêm trọng, sai cả về chủ thể tuyên bố đồng thời bẻ cong nội dung, nếu có xóa đi tôi nghĩ là tốt cho bài viết chọn lọc. [[Thành viên:Tây Nam Trung|Tây Nam Trung]] ([[Thảo luận Thành viên:Tây Nam Trung|thảo luận]]) 16:23, ngày 17 tháng 6 năm 2014 (UTC)
:tôi bỏ fact trong lời chú hình ở trong bài viết nhưng tôi đã thêm nguồn cho hình ở trang miêu tả nó: Bản đồ Đông Nam Á (trung tâm là Biển Đông) trích từ [[Khôn Dư Vạn Quốc Toàn Đồ]] năm 1602 của [[Matteo Ricci]]. Nguồn gốc: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunyu_Wanguo_Quantu_%28%E5%9D%A4%E8%BC%BF%E8%90%AC%E5%9C%8B%E5%85%A8%E5%9C%96%29.jpg].
[[Tập tin:Kunyu Wanguo Quantu (坤輿萬國全圖).jpg|nhỏ|phải|Nếu người đọc cần biết nguồn hình trong bài thì kích vào nó sẽ dẫn đến hình gốc này.]] --[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 16:07, ngày 17 tháng 6 năm 2014 (UTC)
82

lần sửa đổi