Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

Hộp cuộn ngang
(div center)
(Hộp cuộn ngang)
<div align="center">{{#ifexpr:
{{{years|0}}} * 35 + 60 > 600 |
<div class="thumb" style="width: 100%;"><div class="thumbinner"><div style="overflow: auto; overflow-y: hidden; overflow-x: scroll;">
}}
{{#tag:timeline|
Colors=
pos:(20,20)
text:"Nguồn: {{{source|Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ}}}"
}}{{#ifexpr:
}}
{{{years|0}}} * 35 + 60 > 600 |
</div>
</div></div></div>
}}</div>