Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

Chú thích
(Hộp cuộn ngang)
(Chú thích)
 
ImageSize = width:auto height:400 barincrement:35
PlotArea = left:50 bottom:{{#if: {{{note|}}} | 60 | 40 }} top:30 right:30
DateFormat = yyyy
Period = from:0 till:{{Thành viên:Mxn/Rambot/Thời biểu dân số/Fit|{{{max|1}}}}}
 
TextData=
text:"Nguồn: {{{source|Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ}}}" pos:(20,{{#if: {{{note|}}} | 40 | 20 }})
pos:(20,20)
{{#if: {{{note|}}} | text:"Lưu ý: {{{note}}}" pos:(20,20) }}
text:"Nguồn: {{{source|Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ}}}"
}}{{#ifexpr:
{{{years|0}}} * 35 + 60 > 600 |