Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thời biểu dân số/Nguồn”

Thử
(Chú thích)
(Thử)
 
TextData=
text:"Nguồn: {{{source|Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ}}}" pos:(20,{{#if: {{{note|}}} | 40 | 20 }})
text:"Nguồn: {{{source|Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ}}}"
{{#if: {{{note|}}} | text:"Lưu ý: {{{note}}}" pos:(20,20) }}
{{#if:
{{{note|}}} |
TextData=
pos:(20,20)
{{#if: {{{note|}}} | text:"Lưu ý: {{{note}}}" pos:(20,20) }}
}}
}}{{#ifexpr:
{{{years|0}}} * 35 + 60 > 600 |