Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Belarus”

không có tóm lược sửa đổi
 
[[CIS]] hay [[SNG]] nhỉ?
[[Thành viên:Newone|Newone]] 06:56, ngày 18 tháng 3 năm 2006 (UTC)
:*tiếng Việt: Cộng đồng các Quốc gia độc lập
:*tiếng Nga: '''С'''одружество '''Н'''езависимых '''Г'''осударств - viết tắt là СНГ - chuyển tự sáng tiếng Việt là SNG
:*tiếng Anh: '''C'''ommonwealth of '''I'''ndependent '''S'''tates - viết tắt là CIS.
:--[[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] 18:59, ngày 18 tháng 3 năm 2006 (UTC)