Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thông tin enzym”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| data11 = {{#if:{{{EC_number|}}}| {{small|1=[http://www.rcsb.org/pdb/search/smartSubquery.do?smartSearchSubtype=EnzymeClassificationQuery&Enzyme_Classification={{{EC_number}}} RCSB PDB] [http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/PDBeXplore/enzyme/?ec={{{EC_number}}} PDBe] [http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/enzymes/GetPage.pl?ec_number={{{EC_number}}} PDBsum]}} }}
 
| label12 = [[GeneBản Ontologythể gen]]
| data12 = {{#if:{{{GO_code|}}}|{{small|1=[http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?query=GO:{{{GO_code}}}&view=details AmiGO ] / [http://www.ebi.ac.uk/ego/DisplayGoTerm?id=GO:{{{GO_code}}}&format=normal EGO ]}} }}
 
Người dùng vô danh