Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Andesit”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Rock
|name=Andesit
|type=Đá mác mamácma
|image=Andesite pmg ss 2006.jpg
|image_caption=[[Mẫu lát mỏng]] của andesit
Người dùng vô danh