Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Chân Giê-xu Giáo hội”

Grattitude
(Grattitude)
 
* Cảm ơn bạn. Để cho gọn và dễ nhìn, tôi xoá bớt phần tiếng Anh đã có bên bản tiếng Anh.--[[Thành_viên:Arisa|Á Lý Sa]] 14:46, ngày 12 tháng 9 năm 2005 (UTC)
 
==Grattitude==
I would like to thank all the Administrators and Users (especially (Nhiêu Lộc, Mekong Bluesman, Mxn and Arisa) who contributed to this article by translating it from English wiki and refining it. The article is of exqellent quality. All your help and efforts are gratefully appreciated!
 
'''May God bless all of you''' and ''may Vietnamese wikipedia prosper''! --[[en:User:Jose77|Joseph]], 21:14 thứ hai 20 tháng 3 2006 (UTC)
Người dùng vô danh