Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up using AWB
 
[[Thể loại:Bảo quản Wikipedia]]
[[Thể loại:Thể loại ẩn]]