Khác biệt giữa các bản “Đường Văn Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Sau đó [[Lý Đức Dụ]] lại bị gièm pha là có qua lại mật thiết với Chương vương Thấu, mưu đồ bất chính; rồi bị đày đi xa hơn. Tể tướng [[Lộ Tùy]] đứng ra kêu xin cho Đức Dụ cũng bị đẩy làm Tiết độ sứ Trấn Hải<ref name=ZZTJ245 />. Còn trong triều, [[Lý Tông Mẫn]] được làm tể tướng lần thứ hai nhưng cũng không được lâu. Năm [[835]], trong kinh thành có lời đồn việc [[Trịnh Chú]] luyện kim đan cho Văn Tông bằng cách dùng tim và gan của trẻ sơ sinh. Trịnh Chú cho rằng sự việc này là do Kinh Triệu doãn [[Dương Ngu Khanh]] chủ mưu, liền tâu với Văn Tông. Văn Tông cả giận, nhốt Ngu Khanh vào nhà giam rồi lưu đày. [[Lý Tông Mẫn]] ra sức kêu xin cho Ngu Khanh, kết quả cũng bị biếm làm Thứ sử Minh châu
 
Từ sau sự việc của [[Tống Thân Tích]], Văn Tông vẫn chưa từ bỏ ý định diệt trừ hoạn quan. Ông cho rằng [[Lý Huấn]] (tức Lý Trọng Ngôn, đã tự xin đổi tên) và [[Trịnh Chú]] vốn được [[Vương Thủ Trừng]] tiến cử nên các [[hoạn quan]] sẽ không nghi ngờ hai người này, bèn bí mật liên lạc với họ và bàn kế diệt trừ hoạn quan, đoạt lấy quyền lực của [[Vương Thủ Trừng]]. Một số hoạn quan bị hai người này biếm chức và ám sát một số hoạn quan, trong đó có [[Trần Hoằng Chí]] - người bị nghi ngờ đã sát hại [[Đường Hiến Tông]] khi trước. Đến mùa đông năm đó, [[Trịnh Chú]] được cử đến Phượng Tường<ref>Trụ sở nay thuộc Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc</ref> để tập hợp lực lượng chống lại hoạn quan<ref name=ZZTJ245 />, đồng thời Văn Tông tìm cách bề ngoài thăng chức Thủ Trừng nhưng bên trong tước quyền lực, nhân đó lại trọng dụng hoạn quan [[Cừu Sĩ Lương]] vốn có hiềm khích với Thủ Trừng. Rồi sau đó, [[Lý Huấn]] và [[Trịnh Chú]] dâng thư xin nhanh chóng diệt trừ Thủ Trừng. Văn Tông nghe theo, sai mang rượu độc đến buộc Thủ Trừng phải uống<ref name=CDT17 />.
 
Lý Huấn, Trịnh Chú định đến dự lễ tang của [[Vương Thủ Trừng]], để thu thập bằng chứng mà diệt luôn các [[hoạn quan]] khác. Tuy nhiên [[Lý Hiếu]], người có hiềm khích với [[Trịnh Chú]] đã bí mật lập ra một kế hoạch khác để diệt cả hoạn quan và [[Trịnh Chú]] mà đến cả Văn Tông cũng không biết. Đến ngày [[14 tháng 12]] năm [[835]], thân tín của Hiếu là [[Hàn Ước]] tâu rằng có cam lộ trên một cái cây gần nhà Hàn để dụ [[hoạn quan]] mà tiêu diệt hết. Văn Tông bèn đến điện Hàm Nguyên, sai bọn Cừu Sĩ Lương đến xem cam lộ. Tuy nhiên khi hoạn quan [[Cừu Sĩ Lương]] đến chỗ có cam lộ thì Hàn Ước bỗng biến sắc khiến Sĩ Lương nghi ngờ. Nhận thấy gần đó có binh mai phục, Sĩ Lương kinh hãi biến sắc, vội dẫn theo Văn Tông nhanh chóng về cung. Bọn Lý Huấn bèn cho quân tấn công lên. Các [[hoạn quan]] nhanh chóng tập hợp lực lượng quân Thân Sách, cùng tổ chức phản công. Bách quan sợ hãi bỏ trốn khỏi điện. Cuối cùng quân của [[hoạn quan]] giành thắng lợi, nhiềusau đạiđó thầnmở bịmột bắtcuộc hoặctàn sát đẫm máu vào các quan lại triều đình mà họ nghi ngờ có dính dáng đến việc này. Nhiều tể tướng và đại thần bị giết hại, như [[Vương HiếuNhai]], [[Vương NhaiPhan]], [[Thư Nguyên Cao]], ... và cả Lý Huấn, Lý Hiếu. Tổng cộng số người bị giết lên đến khoảng 1000. Trịnh Chú về sau cũng bị ám sát tại Phượng Tường<ref name=ZZTJ245 />. [[Cừu Sĩ Lương]] biết việc này có sự tham gia của Văn Tông, nên sinh ra oán hận cả ông. Sĩ Lương dâng biểu kể tội trạng của các đại thần tham gia vào sự việc và từ đó Văn Tông nằm dưới sự kiểm soát của hoạn quan. Sử sách gọi đây là ''Sự biến Cam Lộ'', đánh dấu sự suy giảm nghiêm trọng quyền lực của hoàng đế và triều đình và sự lộng quyền của hoạn quan. Các tể tướng mới là [[Trịnh Đàm]]<ref>''Cựu Đường thư]]'', [[:zh:s:舊唐書/卷174|quyển 173]]</ref> và [[Lý Thạch]] không thể nắm được nhiều thực quyền trước bọn hoạn quan<ref name=ZZTJ245 />.
 
=== Thời kì Khai Thành (836 - 840) ===
 
Mùa xuân năm [[836]] cải nguyên là Khai Thành năm đầu. Cũng lúc đó, Tiết độ sứ Chiêu Nghĩa<ref>[[Sơn Tây]], Trung Quốc hiện nay</ref> là [[Lưu Tòng Gián]] dâng sớ với lời lẽ gay gắt, tố cáo [[Cừu Sĩ Lương]] và các hoạn quan khác. Sĩ Lương cũng sinh ra lo sợ, nên đồng ý cho Văn Tông cùng các tể tướng có thể quyết định một số việc lớn trong triều. Nhưng khi Văn Tông hạ lệnh an táng cho [[Vương Nhai]] và một số đại thần thamđã giabị chính biếngiết thì ngay lập tức, [[Cừu Sĩ Lương]] sai quật mộ họ, ném thi thể xuống sông. Sau đó Văn Tông lại cảm thấy hối hận vì đã nghi oan cho Tống Thân Tích, nên quyết định khôi phục chức quan cho ông ta (mặc dù đã chết).
 
Sau [[sự biến Cam Lộ]], Văn Tông trở nên buồn rầu và chán nản, ít bao giờ cười và có khi còn nói chuyện một mình trong các yến tiệc. Có một lần Văn Tông đàm luận với đại thần là học sĩ [[Chu Trì]], hỏi Trì rằng mình có thể so sánh với vị tiền vương nào. Trì nói ông chính là [[Nghiêu]] [[Thuấn]]. Văn Tông lại bảo rằng ông hỏi như vậy là muốn biết mình có bằng [[Chu Noản vương]] hay [[Hán Hiến Đế]] không. Trì ngạc nhiên và cho biết đó là vong quốc chủ. Văn Tông bảo