Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bất đẳng thức Bernoulli”