Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:DHN”

(Re: Bon voyage)
 
[[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 01:53, ngày 20 tháng 3 năm 2006 (UTC)
 
==Grattitude==
'''Thankyou so much Nguyễn Hữu Dụng''' for helping me fix this article "[[Ngụy Bảo La]]". Your help is gratefully appreciated. '''May God bless you and may you prosper'''! '''謝謝您的幫忙'''! 辛苦你!-- [[en:Jose77|Joseph]], 07:33 thứ ba 21 tháng 3 2006 (UTC)
Người dùng vô danh