Khác biệt giữa các bản “Catharina-Amalia, Công chúa xứ Orange”

{{s-aft| rows=2|after= [[Công chúa Alexia của Hà Lan]]}}
{{s-bef| before= [[Beatrix của Hà Lan]]}}
{{s-ttl | title=[[LineDòng ofkế successionvị tongai thevàng Britishnước throneAnh]]|creation=hâu duệ của [[Anne, Công chúa Hoàng gia và Công chúa xứ Orange]], con gái của [[George II của Anh]]}}
{{Cuối hộp}}