Khác biệt giữa các bản “Bàng Đức”

n
→‎Theo Mã Siêu dẹp loạn: clean up, General fixes using AWB
n (→‎Chú thích: clean up using AWB)
n (→‎Theo Mã Siêu dẹp loạn: clean up, General fixes using AWB)
Chung Do gửi thư cho Mã Đằng, [[Hàn Toại]] khi đó đang có xung đột phân tích lợi hại và yêu cầu hai bên hòa giải và cũng đề nghị Mã Đằng xuất quân phối hợp thảo phạt Quách Viên và Cao Cán. Mã Đằng cử [[Mã Siêu]] làm chỉ huy quân Tây Lương phối hợp với quân triều đình theo Chung Do đi đánh dẹp Quách Viên, Cao Cán ở Bình Dương. Bàng Đức cũng được cử làm bộ tướng cho Mã Siêu di theo ông trong chiến dịch này.
 
Theo Tam Quốc chí cho biết Bàng Đức đã chém chết Quách Viên chủ tướng của quân phản loạn. Tam Quốc chí đã hai lần khẳng định chi tiết này trong Mã Siêu truyện và Bàng Đức truyện, theo đó, khẳng định Bàng Đức đã chém được Quách Viên, cắt lấy thủ cấp, trong trận đánh này, Bàng Đức “làm"làm tiên phong, tiến đánh Viên, Cán, đại phá quân địch, đích thân chém đầu Viên”Viên".
 
Ngoài ra, Nguỵ lược chép rất chi tiết về sự kiện này. Theo đó, “Đức"Đức chém được một thủ cấp, không biết đó là Viên. Sau khi tan cuộc chiến, chúng nhân đều nói Viên đã chết mà không tìm được thủ cấp. Viên, là cháu ngoại của Chung Do. Về sau Đức từ từ bỏ cái túi xuống thì bên trong có một cái đầu rơi ra, Do nhìn thấy cái đầu ấy liền khóc. Đức tạ lỗi với Do, Do nói: "Viên tuy là cháu ta, nhưng là kẻ quốc tặc. ông hà cớ gì mà tạ ta?".<ref>Tam Quốc chí, Mã Siêu truyện, quyển 36</ref>
 
Tam Quốc chí phần Bàng Đức truyện cũng chép rằng sau trận đánh này Bàng Đức được thăng chức từ Hiệu úy lên Trung Lang tướng và sau đó được nhận tước Đô Đình hầu.<ref name="ReferenceA">Tam Quốc chí, Bàng Đức truyện, quyển 18</ref>