Khác biệt giữa các bản “Tiệc Thánh”

n
clean up, General fixes using AWB
n (clean up, General fixes using AWB)
[[Tập tin:StPaul ElGreco.jpg|nhỏ|phải|150px|[[Sứ đồ Phao-lô]].]]
Ba sách Phúc âm Đồng quan ([[Phúc Âm Nhất Lãm|Phúc âm Nhất lãm]])<ref>
* Phúc âm Matthew 26: 26-29, ''“Khi"Khi đương ăn, Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn (εὐλογήσας - eulogēsas), bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn (εὐχαριστήσας – eucharistēsas), đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta."''
* Phúc âm Mark 14: 22-24, ''”Khi"Khi đang ăn, Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn (εὐλογήσας - eulogēsas), đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn (εὐχαριστήσας – eucharistēsas), rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Thiên Chúa."''
* Phúc âm Lu-ca 22: 19-20, ''”Đoạn"Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn (εὐχαριστήσας – eucharistēsas) xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…”ra…"''</ref>
cũng như Thư thứ nhất của [[Sứ đồ Phaolô|Phao-lô]] gởi tín hữu ở [[Corinth]] đều thuật lại sự kiện Chúa Giê-xu thiết lập Lễ Tiệc Thánh trong bữa ăn tối cuối cùng khi ngài bảo các môn đồ: ''"Hãy lấy mà ăn, này là thân thể ta... Hãy lấy mà uống, này là huyết ta... Hãy làm điều này để nhớ đến ta"''. Mọi ý nghĩa của việc cử hành lễ Tiệc Thánh đều lập nền trên mạng lịnh này. Chương 6 của [[Phúc Âm John|Phúc âm John]] (''Gioan'' hoặc ''Giăng'') ký thuật lời của Chúa Giê-xu giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của Thánh lễ: ''"Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta và ta ở trong người"''. (John 6. 55,56).
 
''Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. 29 Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình."'' (Côrintô 11: 23-29<ref>[http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=523&channelId=21&parentChannelId=2&catId=25&subChannel=Y Bản dịch của Nhóm Phiên dịch các Giờ kinh phụng vụ - Ủy ban Kinh Thánh, Hội đồng Giám mục Việt Nam]</ref>)</blockquote>
 
Khi ấy, các tín hữu tại Côrintô (nhiều người thuộc tầng lớp trung và thượng lưu) có thói quen đến sớm tiệc tùng cùng nhau với thức ăn, thức uống sang trọng. Điều này làm sỉ nhục các tín hữu là nô lệ và nông dân là những người đến sau, có người phải chịu đói. Phao-lô dạy họ rằng tất cả tín hữu cùng nhau dự phần vào thân thể và huyết của Chúa, không phải đến để thưởng thức bữa ăn riêng của mình với thái độ phân biệt mà gây ra sự chia rẽ trong hội Thánh. Như thế, ''“chẳng"chẳng còn phải là Tiệc Thánh của Chúa”Chúa"'' mà là một sự ''“khinh"khinh bỉ Hội Thánh của Thiên Chúa."''<ref>Tyndale Bible Dictionary / editors, Philip W. Comfort, Walter A. Elwell, 2001 ISBN 0-8423-7089-7, article, ''Corinthians, First Letter to the''</ref>
 
== Thần học ==
 
=== Anh giáo ===
Bản Ba mươi chín Tín điều năm 1571 của Cộng đồng Anh giáo dạy rằng, “Bánh"Bánh mà chúng ta ăn là để dự phần vào Thân thể Chúa Cơ Đốc”Đốc", và “Chén"Chén Phước hạnh là để dự phần vào Huyết của Chúa Cơ Đốc”Đốc",<ref>Articles of Religion, Article XXVIII: Of the Lord's Supper</ref> và khẳng định rằng “Thuyết"Thuyết Biến thể là một sự ghê tởm đối với Lời Thánh”Thánh". Bản tín điều cũng xem sự sùng kính hoặc tôn thờ bánh và nước trong Thánh lễ là không phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-xu và không nên thực hiện trong hội Thánh, rằng bất cứ ai dự lễ cách không xứng đáng sẽ không nhận lãnh sự hiện diện của Chúa Cơ Đốc, nhưng bị định tội.
 
Trong thực tế, Anh giáo tin vào sự hiện diện của Chúa Cơ Đốc trong Thánh lễ, nhưng mở rộng phạm vi giải thích sự hiện diện này từ quan điểm chấp nhận thuyết biến thể, đôi khi dẫn đến sự tôn kính dành cho bánh Thánh và rượu Thánh (phổ biến trong vòng tín hữu Công giáo Anh), đến niềm xác tín vào sự hiện diện phước hạnh của Chúa Giê-xu trong tâm linh người dự lễ, bánh và nước chỉ có giá trị biểu trưng (phổ biến trong vòng tín hữu Anh giáo Tin Lành).
 
Tín hữu Giám Lý còn tin rằng Thánh lễ Tiệc Thánh là phương tiện của ân điển, qua đó tín hữu nhận lãnh sự hiện diện của Chúa Cơ Đốc,<ref name="UMC — This Holy Mystery 1">{{chú thích web|url = http://www.gbod.org/worship/thisholymystery/theologyofsacraments.html| title = This Holy Mystery: Part One |publisher = The United Methodist Church GBOD|accessdate = 2007–07–10}}</ref> trong đó ẩn chứa những điều huyền nhiệm.<blockquote>
Tiệc Thánh là sự hồi niệm và tưởng nhớ, nhưng sự hồi niệm này không chỉ đơn giản là nhớ lại. ''“Hãy"Hãy làm điều này để nhớ đến ta”ta"'' ([[Tiếng Hy Lạp|Hi văn]] ἀνάμνησις-''anamnesis''). Hành động này còn có ý nghĩa tái hiện ân điển của Thiên Chúa... Chúa Cơ Đốc đã phục sinh và đang sống tại đây trong lúc này, không chỉ là sự hồi niệm một sự kiện trong quá khứ.</blockquote>
 
=== Thần học Calvin ===