Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

Năm 1959, khi [[Ủy ban Khoa học Nhà nước]] ra đời với hai bộ phận là Ban Khoa học xã hội và Ban Khoa học tự nhiên, Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý chia tách thành lập các tổ chức khác. Viện Sử học được thành lập tại 36 Hàng Chuối, [[Hà Nội]].
 
==Chức năng, nhiệm vụ==
 
http://www.vass.gov.vn/gioi_thieu/cocau_tochuc/mlfolder.2005-05-18.8296561708/mlfolder.2005-05-18.1811253136/mldocument.2008-01-02.1634802697
 
17

lần sửa đổi