Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
'''Lưỡng tính''' là một hiện tượng hoặc sự vật mang hai đặc tính có nguồn gốc hoặc bản chất khác nhau hoặc đối lập, trái ngược nhau. Lưỡng tính có thể là:
*[[Kim loại lưỡng tính]]
*[[Lưỡng tính sóng-hạt]] của ánh sáng
*[[Sinh vật lưỡng tính]]
*[[Người lưỡng tính]]