Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Takahashi Rumiko”

Trang mới: === [[{{thế:SUBPAGENAME}}]] === Mình đề cử bài viết này vì thấy nó cũng khá chi tiết và cước chú cũng rõ ràng, các đề mục phân chia đủ. ~~~~
(Trang mới: === [[{{thế:SUBPAGENAME}}]] === Mình đề cử bài viết này vì thấy nó cũng khá chi tiết và cước chú cũng rõ ràng, các đề mục phân chia đủ. ~~~~)
(Không có sự khác biệt)