Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Takahashi Rumiko”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
=== [[Takahashi Rumiko]] ===
Mình đề cử bài viết này vì thấy nó cũng khá chi tiết và cước chú cũng rõ ràng, các đề mục phân chia đủ. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 09:08, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#{{OK?}}Các nguồn chú thích cần dịch ra tiếng Việt , nhất là các chú thích tiếng Nhật . Ngoài ra còn đôi chỗ cần nguồn giẫn , thêm nữa mangaka không phải là từ tiếng việt thông dụng , nên dịch ra tiếng việt là hoạ sĩ manga hay hoạ sĩ truyện tranh . Các tên truyện tác phẩm nổi bật nên dịch ra tiếng việt , nhất là tên truyện chưa có bài riêng hoặc chưa phát hành ra tiếng việt , ví dụ là nishuzo gi gì hay yanusha gì gì không hiểu là yanusha là tên nhân vật hay tên truyện chung chung nữa dù đây có bài riêng [[Thành viên:Ixus|Ixus]] ([[Thảo luận Thành viên:Ixus|thảo luận]]) 09:33, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
;Chưa đồng ý
#{{YK}} Các chú thích nên dùng tiêu bản. Rất tiếc bài không có một hình ảnh nào.--[[Thành viên:Paris|Paris]] ([[Thảo luận Thành viên:Paris|thảo luận]]) 09:39, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
Các nguồn chú thích cần dịch ra tiếng Việt , nhất là các chú thích tiếng Nhật . Ngoài ra còn đôi chỗ cần nguồn giẫn , thêm nữa mangaka không phải là từ tiếng việt thông dụng , nên dịch ra tiếng việt là hoạ sĩ manga hay hoạ sĩ truyện tranh . Các tên truyện tác phẩm nổi bật nên dịch ra tiếng việt , nhất là tên truyện chưa có bài riêng hoặc chưa phát hành ra tiếng việt , ví dụ là nishuzo gi gì hay yanusha gì gì không hiểu là yanusha là tên nhân vật hay tên truyện chung chung nữa dù đây có bài riêng [[Thành viên:Ixus|Ixus]] ([[Thảo luận Thành viên:Ixus|thảo luận]]) 09:33, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
18.469

lần sửa đổi