Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Glossary/doc”

Trang mới: “Dùng kết hợp với {{tlx|glossary end}} để tạo bảng chú giải thuật ngữ. en:Template:Glossary/doc
(Trang mới: “Dùng kết hợp với {{tlx|glossary end}} để tạo bảng chú giải thuật ngữ. en:Template:Glossary/doc”)
(Không có sự khác biệt)