Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Takahashi Rumiko”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
#:Tương tự, trên wiki chưa có tiền lệ này, với lại trong bài riêng cũng có giải thích tên truyện mang nghĩa là gì, thiết nghĩ có lẽ không cần phải viết thêm ở đây cho dài dòng. Với lại người đọc thường chú ý đến cốt truyện nhiều hơn là tên truyện, nên nếu nội dung truyện được nêu ra thì không nhất thiết phải có tên tiếng Việt để "hình dung". Nhưng mình sẽ cố đưa một số tên dịch vào, sao cho nó không làm rối sự liền mạch của bài văn. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 19:18, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#:3) OK, sẽ bổ sung thêm hình ảnh. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 09:50, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
 
#{{YK}} Các chú thích nên dùng tiêu bản. Rất tiếc bài không có một hình ảnh nào.--[[Thành viên:Paris|Paris]] ([[Thảo luận Thành viên:Paris|thảo luận]]) 09:39, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#:Dùng tiêu bản thế nào ? Paris có thể nói rõ hơn. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 09:50, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#::Nhưng nếu họ ký tên dưới bài và chịu tránh nhiệm về nội dung thì có thể coi họ là tác giả chứ.--[[Thành viên:Paris|Paris]] ([[Thảo luận Thành viên:Paris|thảo luận]]) 20:38, ngày 17 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#:Đâu có được. Tác giả là tác giả, còn người thực hiện phỏng vấn và người dịch phải khác chứ. Viết theo tiêu bản sẽ khiến người ta nghĩ rằng ông XYZ là tác giả một cuốn sách tên là "bài phỏng vấn ABC" gì đó. Hơn nữa "author" sẽ được đặt ở phía trước tên bài phỏng vấn, điều này sẽ làm tăng cảm giác ngộ nhận, hiểu lầm. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 03:07, ngày 18 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#{{OK}} Tôi cho rằng về nội dung và bố cục bài, bài này xứng đáng là một bài viết chọn lọc ở Wikipedia tiếng Việt. Tôi rất thích phần Phong cách sáng tác. Tôi cũng đã trình bày một số ý mà tôi cho là cần chỉnh thêm tại thảo luận bài. [[Thành viên:Vinhtantran|Tân]] ([[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]) 07:33, ngày 19 tháng 1 năm 2009 (UTC)