Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Lùi sửa”

Một người lùi sửa hàng loạt sẽ có thêm liên kết "lùi tất cả" cạnh các sửa đổi trong các [[Wikipedia:Thay đổi gần đây|trang thay đổi gần đây]], [[Wikipedia:Lịch sử trang|trang lịch sử]], [[Trợ giúp:Diff|trang diff]], [[Trợ giúp:Trang đóng góp của thành viên|trang đóng góp của thành viên]] và [[Trợ giúp:Trang theo dõi|trang theo dõi]]:
 
* (<span style="color:#0645c8">khác </span>|<span style="color:#0645c8"> sử</span>) . . <span style="color:#0645c8">Wikipedia:RollbackLùi sửa</span>; 03:32 . . <span class='mw-plusminus-neg'>(-62)</span> . . <span style="color:#0645c8">Thành viên Ví dụA</span> (<span style="color:#0645c8">Thảo luận</span> | <span style="color:#0645c8">đóng góp</span>) [<span style="color:#0645c8">lùi tất cả 2 sửa đổi</span>]
 
Click liên kết "lùi tất cả ''x'' sửa dổi" sẽ lùi về phiên bản cuối không được tạo ra bởi người sửa cuối cùng. Trong lịch sử trang sẽ xuất hiện dòng tóm lược như sau:
 
:<abbr class="minor" title="{{MediaWiki:recentchanges-label-minor}}">{{MediaWiki:Minoreditletter}}</abbr> ''Đã hủylùi lại sửa đổi của [[Đặc biệt:Đóng góp/Thành viên A|Thành viên A]] ([[Thảo luận Thành viên:Thành viên A|thảo luận]]) quay về phiên bản cuối của Thành viên B
 
Liên kết đến trang đóng góp của thành viên bị hồi sửa sửa đổi sẽ xuất hiện, người lùi sửa có thể kiểm tra xem còn sửa đổi nào có vấn đề nữa không.