Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

n
(→‎Chỉ dẫn chung: viết lại cho rõ nghĩa)
Nếu một chủ đề được các nguồn [[WP:NCNP|thứ cấp]] [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|đáng tin cậy]] và [[WP:Nguồn|độc lập]] với chủ thể đưa tin đáng kể, chủ đề sẽ được coi là thỏa mãn các tiêu chí đưa vào để có một bài viết riêng rẽ.
 
* '''''"Nguồn"'''''<ref>Bao gồm nhưng không hạn chế chỉ là báo chí, sách và sách điện tử, tạp chí, các tài liệu truyền hình và truyền thanh, các báo cáo của các tổ chức chính phủ, các tạp chí khoa học v.v. Khi các nguồn không đa dạng, nhất thiết phải kiểm tra xem nguồn có tính trung lập hay không, có đủ tin cậy hay không và có cung cấp đủ chi tiết hay không để có được một bài viết mang tính bao hàm toàn diện.</ref> được định nghĩa trên Wikipedia là [[Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa công bố#Nguồn sơ cấp, thứ cấp và tam cấp|các nguồn thứ cấp]], cung cấp chứng cứ khách quan nhất cho độ nổi bật. Số lượng và bản chất của các nguồn có thể tin cậy phụ thuộc nhiều vào độ sâu của việc đưa tin và chất lượng của nguồn. Nói chung các nguồn càng đa dạng thì càng dễ được chấp nhận.<ref>Việc thiếu các nguồn đa dạng cho thấy chủ đề có thể sẽ thích hợp hơn nếu đưa vào bài viết có chủ đề rộng hơn. Việc thuần túy công bố lại từ một nguồn duy nhất hoặc từ các dịch vụ đưa tin thời sự không phải lúc nào cũng tạo ra sự đa dạng cho nguồn. Một số báo đồng thời xuất bản bài báo trong cùng một vùng địa lý về một sự kiện, và đặc biệt là khi các tác giả đều dựa trên cùng một một nguồn, và đơn thuần chỉ là nhắc lại cùng một thông tin. Cụ thể là, một vài báo xuất bản cùng một bài viết trong cùng khu vực địa lý từ một nguồn đưa tin thời sự không phải là sự đa dạng của tác phẩm.</ref>
* '''''"Đáng tin cậy"''''' nghĩa là các nguồn cần có tính toàn vẹn trong biên tập để cho phép đánh giá độ nổi bật một cách [[Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được|kiểm chứng được]], chiểu theo [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|chỉ dẫn về nguồn có thể tin cậy]]. Các nguồn có thể bao gồm các công trình đã công bố dưới mọi hình thức và bằng mọi phương tiện. Khả năng có các nguồn thứ cấp nói về chủ đề là một cách kiểm chứng tốt cho độ nổi bật.<ref>Sự quảng bá bản thân, tự truyện, sự sắp đặt sản phẩm không phải là các phương cách để có được một bài viết bách khoa. Các công trình đã công bố phải là do ''một ai đó khác'' viết ra một cách độc lập về chủ đề. (Xem [[Wikipedia:Tự truyện]] để biết thêm về vấn đề đóng góp và tính trung lập có ảnh hưởng tới các tư liệu mà chủ đề của bài viết tự nó là nguồn của tư liệu. Cũng xem thêm [[Wikipedia:Nguồn độc lập]]). Kim chỉ nam của độ nổi bật là một người nào đó ''độc lập'' với chủ đề (hoặc với người sản xuất, người tạo ra, tác giả, người phát minh, người bán sản phẩm liên quan tới chủ đề) có thực sự xem chủ đề đó là đủ nổi bật để họ viết và xuất bản các tác phẩm đặc biệt chỉ tập trung vào chủ đề đó hay không. Nếu không, một ai đó có thể khiến cho chủ đề do mình trở nên nổi bật bao nhiêu cũng được bằng cách nhắc đến nó thật nhiều bên ngoài Wikipedia, và việc này có thể làm tổn hại cho mục tiêu của ý tưởng này. Tương tự, các nguồn trung lập cần tồn tại để bảo đảm một [[WP:NPOV|bài viết trung lập]] có thể được viết nên &mdash; tự quảng bá bản thân là ''không'' trung lập (rất rõ ràng), và các nguồn tự xuất bản thường thiên lệch dù người viết không cố tình làm điều đó: xem [[Wikipedia:Tự truyện]] và [[Wikipedia:Mâu thuẫn lợi ích]] để bàn thêm về các lo ngại về tính trung lập của các nguồn như vậy. Thậm chí các tác phẩm tự xuất bản ''không'' quảng bá, dù việc này hiếm khi tồn tại, vẫn ''không'' phải là bằng chứng về độ nổi bật vì họ không tính đến ''sự chú ý mà chủ đề có được bởi số đông trên thế giới''.</ref>
* '''''"Độc lập với chủ thể"''''' nghĩa là không tính đến các công trình do những người có liên quan tới chủ đề tạo ra, bao gồm (nhưng không giới hạn): tài liệu tự quảng bá, quảng cáo, tài liệu do chủ thể [[WP:NCCCB|tự công bố]], tự truyện, thông cáo báo chí, v.v.<ref>Các công trình do chủ thể tạo ra, hoặc những người liên quan chặt chẽ với họ tạo ra, nói chung không là chứng cứ đủ mạnh để cho rằng số đông người khác trên thế giới có quan tâm tới chủ đề. Xem thêm: [[Wikipedia:Mâu thuẫn lợi ích]] để biết cách xử lý cho những tình huống như vậy.</ref>
* '''''"Đưa tin đáng kể"''''' nghĩa là các nguồn phải đề cập đến chủ thể một cách trực tiếp, chi tiết, và không nhất thiết phải rút trích nội dung từ [[WP:NCCCB|nghiên cứu gốc]]. Có thể nói, đưa tin đáng kể cao hơn mức nhắc đến một cách qua loa thông thường, nhưng thấp hơn một tác phẩm dành riêng để đề cập đến chủ thể.<ref>Ví dụ: Cuốn sách 360 trang của Sobel và cuốn sách 528 trang của Black về [[IBM]] chắc chắn không phải nhắc đến qua loa nhưng việc nhắc đến một câu nói của Walker, thành viên ban nhạc ''Three Blind Mice'', trong cuốn tiểu truyện của [[Bill Clinton]] ({{cite news|title=Tough love child of Kennedy|author=Martin Walker|date=6-1-1992|work=The Guardian|url=http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,,1240962,00.html}}) là không có giá trị gì nhiều.</ref>
* '''''"Được coi là"''''' nghĩa là việc đưa tin đáng kể [[WP:NDTC|trong các nguồn đáng tin cậy]] chỉ mới tạo thành một giả định, chứ không phải là sự đảm bảo, về độ nổi bật. Các biên tập viên có thể đạt đến một đồng thuận rằng dù một chủ đề thỏa mãn các tiêu chí này, nó vẫn không phù hợp để đưa vào. Ví dụ, nó có thể vi phạm đến [[Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia|những gì không phải là Wikipedia]].<ref>Hơn nữa, không phải tất cả sự đưa tin trong [[WP:NDTC|các nguồn đáng tin cậy]] đều tạo ra bằng chứng về sự nổi bật phục vụ cho mục đích khởi tạo bài viết; ví dụ, các cột quảng cáo, thông báo, các tin tức nhỏ lặt vặt, và việc đưa tin với mức độ nhận thức thấp, tất cả đều là các ví dụ về sự đưa tin không thực sự hỗ trợ cho độ nổi bật nếu chúng ta để ý xem xét kỹ, mặc dù chúng vẫn là [[WP:NDTC|nguồn có thể tin cậy]].</ref>
 
Một chủ đề mà đa số đồng ý rằng thỏa mãn tiêu chí này thường là đáng chú ý, và thỏa mãn một trong nhiều tiêu chí để có thể có bài viết độc lập trong bách khoa toàn thư. Các nội dung và dữ kiện có thể kiểm chứng được, mà không được các nguồn độc lập đa dạng hỗ trợ, có thể sẽ thích hợp hơn nếu được đưa vào trong một bài viết khác.