Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

Một chủ đề mà đa số đồng ý rằng thỏa mãn tiêu chí này thường là đáng chú ý, và thỏa mãn một trong nhiều tiêu chí để có thể có bài viết độc lập trong bách khoa toàn thư. Các nội dung và dữ kiện có thể kiểm chứng được, mà không được các nguồn độc lập đa dạng hỗ trợ, có thể sẽ thích hợp hơn nếu được đưa vào trong một bài viết khác.
 
== ChứngĐộ nổi bật cần có chứng cứ khách quan ==
Chủ đề chung trong các chỉ dẫn về độ nổi bật là yêu cầu phải có các chứng cứ độc lập khách quan có thể kiểm chứng để hỗ trợ cho tuyên bố về độ nổi bật. Sự đưa tin đáng kể trong các nguồn có thể tin cậy đượcsẽ tạocấu rathành những chứng cứ khách quan như vậyđó, giốngcũng như sự thừacông nhận ngang hàng đã công bố từ các chuyên gia trong lĩnh vực và các yếu tố khác được liệt kê trong các chỉ dẫn cụ thể theo chủ thể.
 
[[WP:KHONG|Wikipedia không phải là nguồn tin]]: sự xuất hiện các bản tin về một sự kiện hoặc một chủ đề riêng rẽ một cách ngắn ngủi là chưa đủ để tạo nên chứng cứ về độ nổi bật. Dự án [[wikinews:Main page|Wikinews]] của Wikimedia sẽ là nơi thích hợp hơn để đăng tải các tin tức hiện nay.
 
==Các bài không thỏa mãn chỉ dẫn về độ nổi bật==