Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

 
==Các bài không thỏa mãn chỉ dẫn về độ nổi bật==
Mặc dù các bài viết nên giải thích về sự nổi bật của chủ đề đang đề cập, và các bài viết về chủ đề nào không thỏa mãn tiêu chí này thường sẽ bị xóa, cái quan trọng ở đây là đừng chỉ xem xét đến việc bài viết có chứng tỏ được sự nổi bật hay không, mà cần phải xét xem chủ đề đó tự bản thân nó đã nổi bật hay chưa. Khi thảo luận về việc có nên xóa hoặc trộn một bài viết vì nó không đủ nổi bật, thảo luận đó cần tập trung không chỉ vào việc bài viết đã nêu được sự nổi bật của chủ đề chưa, mà còn cần tập trung cả vào khả năng nêu được sự nổi bật đó. Nếu việc đưa tin về chủ đề một cách đáng kể trong các nguồn độc lập rất có thể được tìm thấy, thì việc xóa với lý do thiếu độ nổi bật là không phù hợp trừ khi đã có người cố gắng tìm những nguồn đó mà không thấy. Đối với bài viết có độ nổi bật không rõ ràng, xóa bỏ nên là giải pháp cuối cùng.
Nếu bài viết không có khả năng trích dẫn các nguồn đáng tin cậy để chứng minh về độ nổi bật của các chủ thể của nó, hãy tự tìm kiếm các nguồn hoặc:
*Đề nghị người tạo ra bài viết hoặc người thêm đoạn đó vào bài viết về việc tìm các nguồn ở đâu.
*Bổ sung thẻ {{tl|không nổi bật}} vào bài viết để thông báo cho những người khác được biết. Để đặt thẻ có dùng ngày tháng, đặt {{subst:[[Tiêu bản:dated|dated]]|không nổi bật}}.
*Nếu bài viết thuộc một lĩnh vực chuyên môn hóa, dùng thẻ {{tl|Cần biên tập|TÊN_CHỦ_ĐỀ}} (có thể với [[Wikipedia:Dự án|Dự án Wiki]] cụ thể) để thông báo cho những người khác có thể có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đó được biết, họ có thể sẽ có khả năng tra cứu các [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn đáng tin cậy]] không có sẵn trên Internet.
 
Nếu bài viết không có khả năng trích dẫn các nguồn đáng tin cậy để chứng minh về độ nổi bật của các chủ thể của nó, hãy cố gắng tự tìm kiếm các nguồn, hoặc:
Nếu không thể tìm được các nguồn thích hợp, nếu có thể, [[Wikipedia:Hợp nhất và di chuyển trang|hợp nhất]] bài viết vào bài viết khác có chủ đề rộng hơn<ref>Ví dụ, các bài viết về các nhân vật phụ trong các truyện viễn tưởng có thể hợp nhất vào bài "danh sách các nhân vật phụ trong ..."; các bài viết về các trường học cũng có thể hợp nhất vào các bài viết về khu vực địa lý nơi có các trường đó; các họ hàng của một nhân vật nổi bật có thể cho vào bài viết về nhân vật đó; các bài viết về các nhân vật chỉ nổi bật do gắn với với nhóm nào đó hoặc sự kiện nào đó có thể hợp nhất vào bài chính viết về nhóm/sự kiện đó.</ref>. Cuối cùng, bài sẽ bị xóa:<ref>Những người tham gia sửa đổi Wikipedia cần phải biết cách từ chối các yêu cầu xóa mà chưa được nghiên cứu đầy đủ. Nghiên cứu nên bao gồm các cố gắng tìm kiếm các nguồn có thể chứng minh cho độ nổi bật, và/hoặc thông tin có thể chứng minh độ nổi bật theo kiểu khác.</ref>
*Hỏi người tạo ra bài viết hoặc một chuyên gia về chủ đề đó<ref>Đôi khi việc liên lạc với chủ thể của một cuốn tự truyện hoặc người đại diện của tổ chức đang được nhắn đến sẽ giúp tìm thấy các tài liệu nguồn độc lập. Tất nhiên chúng ta phải quan sát và đánh giá thật cẩn thận sự độc lập. Bạn cũng có thể xem thử đã có một dự án Wikipedia về chủ đề đó chưa, và đề nghị giúp đỡ tại đó.</ref> để có lời khuyên về nơi có thể tìm thấy nguồn.
*Bổ sungĐặt thẻ {{tl|không nổi bật}} vào bài viết để thông báo cho những người khác được biết. Để đặt thẻ có dùng ngày tháng, đặt {{subst:[[Tiêu bản:dated|dated]]|không nổi bật}}.
*Nếu bài viết thuộc một lĩnh vực chuyên môn hóa, dùng thẻ {{tl|Cần biên tập|TÊN_CHỦ_ĐỀ}} (có thể với [[Wikipedia:Dự án|Dự án Wiki]] cụ thể) để thôngthu báo chohút những người khác có thể có kiến thức chuyên môn trongvề lĩnh vực đó được biết, họ có thể sẽ có khả năng tra cứu các [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|nguồn đáng tin cậy]] không có sẵn trên Internet.
 
Nếu không thể tìm được các nguồn thích hợp, nếuhãy xem thể,xét đến việc [[Wikipedia:Hợp nhất và di chuyển trang|hợp nhất]] nội dung bài viết vào bài viết khác có chủ đề rộng hơn trong đúng ngữ cảnh của nó<ref>Ví dụ, các bài viết về các nhân vật phụ trong các truyện viễn tưởng có thể hợp nhất vào bài "danh sách các nhân vật phụ trong ..."; các bài viết về các trường học cũng có thể hợp nhất vào các bài viết về khu vực địa lý nơi có các trường đó; các họ hàng của một nhân vật nổi bật có thể cho vào bài viết về nhân vật đó; các bài viết về các nhân vật chỉ nổi bật do gắn với với nhóm nào đó hoặc sự kiện nào đó có thể hợp nhất vào bài chính viết về nhóm/sự kiện đó.</ref>. CuốiCòn cùngkhông, bài sẽ bị xóa:<ref>Những người tham gia sửa đổi Wikipedia cần phải biết cách từ chối các yêu cầu xóa mà chưa được nghiên cứu đầy đủ. Nghiên cứu nên bao gồm các cố gắng tìm kiếm các nguồn có thể chứng minh cho độ nổi bật, và/hoặc thông tin có thể chứng minh độ nổi bật theo kiểu khác.</ref>
*Nếu bài viết phù hợp với [[Wikipedia:Quy định xóa trang|các tiêu chí xóa nhanh]], một ai đó có thể gắn thẻ xóa bài theo tiêu chí cụ thể liệt kê trên trang đó.
*Sử dụng thẻ {{tl|prod}} cho các bài không phù hợp với tiêu chí xóa nhanh, nhưng là ứng cử viên cho việc xóa không gây tranh chấp. Điều này cho phép xóa bài sau 7 ngày nếu không có ai sửa đổi. Để có thêm thông tin, xem [[Wikipedia:Đề nghị xóa]]. ('''''Chú ý: điểm này chưa được thông qua đẻđể áp dụng tại Wikipedia tiếng Việt''''')
*Đối với các trường hợp mà bạn không chắc chắn về việc xóa hayhoặc có thểbạn tin tưởng rằng chúng cóngười thểkhác sẽ kháchphản quanđối, hãy đưa chúng vào quy trình [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài|đề nghị xóa bài]], tại đó chúng sẽ được cộng đồng xem xét và biểu quyết nên xóa hay nên giữ trong vòng 1 tháng.
 
== Độ nổi bật không có tính chất tạm thời ==