Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ nổi bật”

 
== Độ nổi bật không có tính chất tạm thời ==
Nếu một chủ thể đã thỏa mãn chỉ dẫn chung về độ nổi bật, không cần phải chứng minh có sự đưa tin hoặc quan tâm liên tục về chủ đề đó, mặc dù các chủ thể không thỏa mãn chỉ dẫn tại thời điểm này vẫn có thể thỏa mãn sau một thời gian nữa, khi có nhiều nguồn xuất hiện hơn. Tuy nhiên, không nên viết bài dựa trên [[WP:KHONG|sự suy đoán]] rằng chủ đề có thể được đưa tin nhiều hơn trong tương lai.
[[wikinews:|Wikinews]], chứ không phải Wikipedia, là nơi thích hợp cho việc viết về các chủ đề nào có sự bùng nổ ngắn trong việc đưa tin. Vì thế, chỉ dẫn này tính toán một cách trung thực nhất tới việc đưa tin một cách dài hạn về các nhân vật và các sự kiện.<ref>Xem [[WP:NOT#Wikipedia không phải là cơ sở kiến thức tổng quát|Wikipedia không là tập hợp không phân biệt các thông tin]].</ref> Cụ thể, sự bùng nổ ngắn trong đưa tin thời sự hiện tại về chủ đề không nhất thiết phải là chứng cứ khách quan cho độ nổi bật dài hạn. Ngược lại, nếu việc đưa tin dài hạn đã được chứng minh là tương đối đủ thì không cần thiết phải chỉ ra sự quan tâm hay sự đưa tin liên tục.
 
Các chủ đề không đạt các tiêu chí về độ nổi bật tại một thời điểm nào đó có thể sẽ đạt được các tiêu chí này trong tương lai. Tuy nhiên, các bài viết về chủ đề đó nói chung không nên tạo ra, dựa trên [[Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia#Wikipedia không phải là nơi phỏng đoán về những chuyện chưa xảy ra|suy đoán]] rằng chủ đề có thể sẽ nhận được sự đưa tin bổ sung trong tương lai.
 
== Không trực tiếp hạn chế nội dung bài ==