Khác biệt giữa các bản “Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo mật độ dân số”

xóa đề nghị nhập vào bài Hoa Kỳ, xem theo thảo luận vì sao
(xóa đề nghị nhập vào bài Hoa Kỳ, xem theo thảo luận vì sao)
{{đề nghị xóa}}
{{Hợp nhất|Hoa Kỳ}}
[[Hình:USA states population density map.PNG|thumb|350px|Bản đồ thể hiện mật độ dân số từng bang]]
Đây danh sách 50 [[tiểu bang Hoa Kỳ]], xếp theo [[mật độ]]. Dữ liệu lấy từ [[Cục điều tra dân số Hoa Kỳ]].