Khác biệt giữa các bản “Mortonhall”

dịch từ anh sang việt
(Bắt đầu dịch)
 
(dịch từ anh sang việt)
{{đang dịch|Tiếng Anh}}
 
Khu vực này nằm ở cuối đường [[Frogston Road]] giữa [[Fairmilehead]] và [[Gilmerton]]; phía tây [[Liberton]] và đồi [[Braid Hills]]. Nơi đây có Mortonhall House, một kiến trúc lịch sử, giờ đã trở thành văn phòng và phòng cho thuê. Sân giữa toà nhà có chỗ để nhà lưu động và khu vường trung tâm. Phía Bắn được xây dựgn thành sân golf [[Mortonhall]]. Phía nam là toà nhà có từ các năm 1970. Khoảng đất phía Nam gần như toàn bộ là đất nông trại.
'''Mortonhall''' is an area of [[Edinburgh]], [[Scotland]], on the south edge of the city. It is perhaps best known for its [[crematorium]], which is considered to be an outstanding example of modern architecture.
==Lịch sử==
 
TheVùng land of Morton and ofđất Mortonhall, partmột ofphần thecủa Moorcánh ofđồng Pentland, wasthuộc sở originallyhữu grantedcủa tongài Sir Henry St Clair of Rosslyn<ref>St. Clair was onemột oftrong thenhững signatoriesngười of the [[DeclarationSắc oflệnh Arbroath]]; hisem (anh) trai ông brotherta was [[William Sinclair]], Bishopgiám ofmục xứ Dunkeld, andvà ông được cho he was presumablyhọ relatedhàng tovới [[William Sinclair, 1st Earltước ofhạng nhất vùng Caithness]], builderngười ofxây Roslin Chapel</ref> innăm [[1317]] by [[Robert I of Scotland|Robert I]]. InNăm 1630, Morton camethuộc intovề thesở ownershiphữu of onecủa William Rigg, whoserồi soncon soldtrai itông tota thebán cho gia đình Porterfield family ofvùng Comiston; itsau wasđó laterđược boughtbán backcho byngười another sonkhác, and innăm 1789 itvùng wasđất soldthuộc tovề thegia Trotterđình familyTrotter, whongười đã sở hadhữu acquiredđiền thetrang Mortonhall estate intừ 1635.<ref>[http://www.eastedinburgh.net/?page=4379&screen=3&custom=0 History of Mortonhall]</ref> TheyHọ builtxây amột modernngôi housenhà onhiện thetrại land,trên Mortonhallnền Houseđất ấy, inngôi nhà năm 1769, whichsau đó nó wasđược laternâng improvedcấp innăm 1835.<ref>[http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=43459#s9 Liberton], ''A Topographical Dictionary of Scotland'' (1846)</ref>
The area is along the western end of the [[Frogston Road]] between [[Fairmilehead]] and [[Gilmerton]]; it is just to the south of [[Liberton]] and the [[Braid Hills]]. The area was the estate of Mortonhall House, a historic home, which since been converted into offices and flats. The immediate grounds of the Hall contain a [[caravan site]] and a [[garden centre]]. To the north, the land has been developed as [[Mortonhall Golf Club]]; to the east, there is a 1970s housing estate. The land to the south, on the far side of Frogston Road, is now mostly farmland.
 
==History==
 
The land of Morton and of Mortonhall, part of the Moor of Pentland, was originally granted to Sir Henry St Clair of Rosslyn<ref>St. Clair was one of the signatories of the [[Declaration of Arbroath]]; his brother was [[William Sinclair]], Bishop of Dunkeld, and he was presumably related to [[William Sinclair, 1st Earl of Caithness]], builder of Roslin Chapel</ref> in [[1317]] by [[Robert I of Scotland|Robert I]]. In 1630, Morton came into the ownership of one William Rigg, whose son sold it to the Porterfield family of Comiston; it was later bought back by another son, and in 1789 it was sold to the Trotter family, who had acquired the Mortonhall estate in 1635.<ref>[http://www.eastedinburgh.net/?page=4379&screen=3&custom=0 History of Mortonhall]</ref> They built a modern house on the land, Mortonhall House, in 1769, which was later improved in 1835.<ref>[http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=43459#s9 Liberton], ''A Topographical Dictionary of Scotland'' (1846)</ref>
 
{{otherarticles|Areas of Edinburgh|Areas of Edinburgh}}
26

lần sửa đổi