Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
n
Đã khóa “Thành viên:Jspeed1310”: Bị phá hoại quá mức: theo yêu cầu ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhậ
n (Đã lùi lại sửa đổi của 61.228.230.85 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Jspeed1310)
n (Đã khóa “Thành viên:Jspeed1310”: Bị phá hoại quá mức: theo yêu cầu ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhậ)