Khác biệt giữa các bản “Quân Khăn Đỏ”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
 
==Bối cảnh ra đời==
Cuối đời Nguyên, gian thần chuyên quyền, quan lại tham ô, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. Giáo thủ [[Hàn Sơn Đồng]] ở Vĩnh Niên <ref>Nay là đông nam [[Vĩnh Niên]], Hà Bắc</ref> tích cực truyền giáo, bọn [[Lưu Phúc Thông]] trở thành những tín đồ đầu tiên của ông ta. Bọn họ tuyên truyền "''[[Di-lặc|Di Lặc]] giáng sinh, [[Minh Vương]] xuất thế''", hiệu triệu tín đồ, chờ thời cơ lật đổ nhà Nguyên.
 
Tháng 5 năm Chí Chính thứ 4 (1344), mưa lớn hơn 20 ngày, [[Hoàng Hà]] gây lụt, quận huyện ven sông đều chịu thủy tai, nhân dân vô cùng khốn khổ. Do nước lũ tràn vào [[Vận Hà]], uy hiếp Diêm Trường của Lưỡng Tào, ảnh hưởng đến thu nhập của [[Quốc khố]], vào tháng 4 năm thứ 11 (1351), [[Nguyên Huệ Tông|Nguyên Thuận đế]] nhiệm mệnh [[Giả Lỗ]] làm Công bộ thượng thư, Tổng trị Hà phòng sứ, phát 15 vạn dân phu ở 13 lộ Biện Lương <ref>Nay là [[Khai Phong]], [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]]</ref>, Đại Danh <ref>Nay là phía bắc [[Đại Danh]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]]</ref>,… cùng 2 vạn quân đội ở 18 địa phương như Lư Châu <ref>Nay là [[Hợp Phì]], [[An Huy]]</ref>…, tháo nước trị sông.
Khởi nghĩa còn chưa bắt đầu thì huyện lệnh phái binh đến tiễu, Sơn Đồng bị bắt giết, vợ con trốn đến Vũ An. Lưu Phúc Thông soái nghĩa quân đột vây, vào ngày 3 tháng 5 (tức [[28 tháng 5]]) đánh chiếm Dĩnh châu, cuộc khởi nghĩa Khăn Đỏ chính thức bùng nổ. Lưu Phúc Thông đánh bại quan quân đến trấn áp, nhanh chóng chiếm cứ nhiều thành, trấn nay thuộc An Huy, Hà Nam.
 
Tháng 8, “Chi"Chi ma lý”lý" [[Lý Nhị]] khởi nghĩa ở Từ Châu; [[Từ Thọ Huy]], [[Bành Oánh Ngọc]] khởi nghĩa ở Kỳ Châu <ref>Nay là phía nam [[Kỳ Xuân]], [[Hồ Bắc]]</ref>. Tháng 12, bọn “Bố"Bố vương tam”tam" [[Vương Quyền]] khởi nghĩa ở Đặng Châu <ref>Nay là [[đặng Châu|huyện Đặng]], Hà Nam</ref>, xưng là '''Bắc Tỏa Hồng quân'''. Tháng giêng năm thứ 12 (1352), [[Mạnh Hải Mã]] chiếm lĩnh [[Tương Dương]], xưng là '''Nam Tỏa Hồng quân'''. Tháng 2, bọn [[Quách Tử Hưng]] khởi nghĩa ở Hào Châu <ref>Nay là đông bắc [[Phượng Dương]], An Huy</ref>.
 
====Thoát Thoát bị hại====
Tháng 3 nhuận, triều đình trước sau phái bọn [[Tứ Xuyên]] hành tỉnh bình chương [[Giảo Trụ]], Tứ Xuyên hành tỉnh tham chính [[Đáp Thất Bát Đô Lỗ]], các vương [[Diệc Liên Chân Ban]], [[Ái Nhân Ban]]; tham tri chính sự [[Dã Tiên Thiếp Mộc Nhi]], [[Thiểm Tây]] hành tỉnh bình chương [[Nguyệt Lỗ Thiếp Mộc Nhi]], Dự vương [[A Lạt Thắc Nạp Thất Lý]], Tri xu mật viện sự [[Lão Chương]] chia đường vây tiễu hai cánh Nam - Bắc Tỏa Hồng quân, ý đồ cô lập Lưu Phúc Thông. Tháng 5, Đáp Thất Bát Đô Lỗ hạ được [[Tương Dương]], “Bố"Bố vương tam”tam" Vương Quyền bị bắt, Bắc Tỏa Hồng quân bị trấn áp. Trong lúc này, các cánh quân của bọn địa chủ vũ trang [[Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi]] và [[Lý Tư Tề]] phá được [[La Sơn (định hướng)|La Sơn]], lực lượng phát triển lên đến hàng vạn người, đồn trú Trầm Khâu <ref>Nay là tây bắc [[Lâm Tuyền]], An Huy</ref>, liên tiếp đánh bại nghĩa quân Khăn Đỏ, gây ra vô vàn khó khăn cho bọn Lưu Phúc Thông.
 
Tháng giêng năm thứ 14 (1354), Đáp Thất Bát Đô Lỗ hạ được Thiểm Châu <ref>Nay là huyện Thiểm, thành phố Tam Môn Hạp, Hà Nam</ref>, Mạnh Hải Mã tử trận, Nam Tỏa Hồng quân bị trấn áp. Sau 3 tháng vây khốn [[Trương Sĩ Thành]] ở [[Cao Bưu]], đầu năm thứ 15 (1355), [[Thoát Thoát]] bị bãi binh quyền rồi bị hại, quân đội nhà Nguyên rệu rã, chỉ trông vào lực lượng của địa chủ vũ trang. Phúc Thông lợi dụng tình thế thay đổi theo hướng có lợi, vào tháng 2, đón con trai Hàn Sơn Đồng là [[Hàn Lâm Nhi]] ở trại Giáp Hà, núi Nãng; kiến lập chính quyền, đặt quốc hiệu là Tống, đổi niên hiệu là Loan Phượng, đưa Lâm Nhi lên ngôi, xưng là "'''Tiểu Minh vương'''".
 
Tháng 6, Phúc Thông soái quân tấn công [[Khai Phong|Biện Lương]], nhằm phân tán binh lực của quan quân, từ tháng 9 năm thứ 16 đến mùa hạ năm thứ 17 (1357), Phúc Thông tổ chức 3 lộ quân bắc phạt: quân Đông lộ do [[Mao Quý]] soái lãnh, từng đến Táo Lâm, Liễu Lâm <ref>Nay là nội địa [[Thông Châu|huyện Thông]], [[Bắc Kinh]]</ref>, khiến cho [[Đại Đô]] kinh động; quân Tây lộ do [[Bạch Bất Tín]], “Đại"Đại đao ngao”ngao", [[Lý Hỷ Hỷ]] đi [[Quan Trung]]; quân Trung lộ do “Quan"Quan tiên sanh”sanh" [[Quan Đạc]], “Phá"Phá đầu phan”phan" [[Phan Thành]], [[Phùng Trường Cữu]], [[Sa Lưu Nhị]], [[Vương Sĩ Thành]] đi [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]], [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]].
 
Tháng 5 năm thứ 18 (1358), Phúc Thông hạ được Biện Lương, dời Tống đô về đấy.