Khác biệt giữa các bản “Danh sách tiểu bang Hoa Kỳ theo dân số”

không có tóm lược sửa đổi
| 08 || [[Michigan]] ||{{sort|10095643|10.095.643}}||15||17||673.043||593.861||3.32%
|-
| 09 || [[Georgia (U.S. state)|Georgia]] ||{{sort|09363941|9.363.941}}||13||15||720.303||624.263||3.08%
|-
| 10 || [[North Carolina]] ||{{sort|08856505|8.856.505}}||13||15||681.270||590.434||2.92%