Khác biệt giữa các bản “Nhà Nguyễn”

(→‎Quan điểm đánh giá: hay nhỉ, "oan sai" cũng liên kết?)
Khi trở về nước năm 1932, [[Bảo Đại]] đã mong muốn cải cách xã hội Việt Nam nhưng phong trào này đã chết yểu bởi sự đối địch giữa các quan [[Thượng thư]] của ông như [[Phạm Quỳnh]] và [[Ngô Đình Diệm]] cũng như sự chống đối của giới bảo thủ và chính phủ bảo hộ Pháp. Nhà vua nản lòng sớm, chuyển sang tiêu khiển bằng [[bơi thuyền]] và [[săn bắn]].
 
Trước thực tế nhà Nguyễn không còn khả năng chống Pháp{{fact}}, nhiều đảng phái cách mạng được tổ chức để đánh đuổi người Pháp. Việt Nam chi bộ của hội Á Tế Á Áp Bức Nhược Tiểu Dân Tộc do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Đông. Năm 1926 Tân Việt Cách Mạng Đảng hoạt động ở Hà Tỉnh và Sài Gòn. Năm 1927, [[Phạm Tuấn Tài]], Hoàng Phạm Trân, [[Nguyễn Thái Học]] lập ra Việt Nam Quốc Dân Đảng. Năm 1928 Tạ Thu Thâu và Nguyễn An Ninh lập Đệ Tứ Quốc tế. Năm 1930 Việt Nam Cách Mạng Đồng Chí Hội đổi ra Đông Dương Cộng Sản Đảng.
 
Năm 1936, [[Mặt trận Bình dân Pháp]] giành chiến thắng cho phép không khí chính trị dễ thở hơn. Tại [[Bắc Kỳ]] và [[Trung Kỳ]], chính phủ bảo hộ không cho phép [[đảng]] phái chính trị nào hoạt động. Dù vậy chính phủ Pháp đã nhượng bộ 1 phần trước các cuộc bãi công của [[công nhân]]. Năm 1937, phong trào [[đình công]] và [[biểu tình]] lại tái phát vượt quá tính chất [[nghề nghiệp]] để mang nhiều tính [[chính trị]] hơn.
Người dùng vô danh