Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

{{mục lục bên phải}}
==Tháng 1 năm 2009==
===[[Nguyễn Thiện Dương]]===
 
===[[Pezens]]===
{{biểu quyết|KQ= Đóng biểu quyết vì lý do không hợp lý. [[Thành viên:Adia|Adia]] ([[Thảo luận Thành viên:Adia|thảo luận]]) 11:00, ngày 28 tháng 1 năm 2009 (UTC)|ND=
Người dùng vô danh