Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

n
Alphama Tool, General fixes
n (→‎Hà Bắc khởi binh: clean up, replaced: . → . using AWB)
n (Alphama Tool, General fixes)
 
===Quan Lũng khởi binh===
Sau khi [[Mạc Chiết Đại Đề]] bệnh mất, con trai thứ tư là [[Mạc Chiết Niệm Sanh]] kế tục cầm quân, rồi phái em trai [[Mạc Chiết Thiên Sanh]] đánh bại các cánh quân Ngụy của Nguyên Chí và Kỳ Châu thứ sử Bùi Phân Chi, chiếm lĩnh Kỳ Châu, Kính Châu, Lương Châu. Triều đình đổi phái [[Tiêu Bảo Dần]] và [[Thôi Duyên Bá]] thay thế Nguyên Tu xưng bệnh. Tháng giêng năm Chánh Quang thứ 6 (525), Mạc Chiết Thiên Sanh đóng quân ở Hắc Thủy. Đôi bên ở Mã Ngôi giao chiến kịch liệt, nghĩa quân Mạc Chiết Niệm Sanh thua chạy, bị "''bắt chém hơn 10 vạn''" <ref name="T1">Tư trị thông giám, quyển 150, năm Phổ Thông thứ 6</ref>. Mạc Chiết Niệm Sanh lui về giữ Tiểu Lũng, quân Ngụy giành lại Lương Châu, thủ lĩnh nghĩa quân ở Nam Tần Châu là [[Hàn Tổ Hương]] bị Ích Châu thứ sử [[Ngụy Tử Kiện]] đánh bại giết chết, một thủ lĩnh khác là [[Trương Trường Mệnh]] đầu hàng Tiêu Bảo Dần.
 
Tháng 4, thủ lĩnh nghĩa quân Cao Bình là Hồ Sâm sai bọn đại tướng [[Mặc Kỳ Sửu Nô]], [[Túc Cần Minh Đạt]] tấn công Kính Châu, đánh bại đại quân của Tiêu Bảo Dần và Thôi Duyên Bá, Tiêu Bảo Dần đành phải lui về giữ An Định.
Tháng giêng năm thứ 3 (527), Mặc Kỳ Sửu Nô đánh bại Tiêu Bảo Dần. Trong khi đó, Mạc Chiết Niệm Sanh phát động phản kích, liên tiếp chiếm lĩnh đông Tần Châu, Kỳ Châu, U Châu (châu trị nay là [[ninh (huyện)|huyện Ninh]], [[Cam Túc]]), Bắc Hoa Châu, Ung Châu (châu trị nay là [[Tây An]]),<ref name="T3"/>, Đồng Quan <ref name="T3"/>, thanh thế lớn mạnh.
 
Tháng 3, triều đình tuyên bố "''trong ngoài giới nghiêm''", rồi Hoàng đế hạ chiếu muốn ngự giá thân chinh (nhưng không hề thi hành). Về sau đại quân Bắc Ngụy tiến chiếm Đồng Quan, tháng 9, Mạc Chiết Niệm Sanh bị bộ tướng Đỗ Sán giết chết, Đỗ Sán đầu hàng triều đình, quân đội của Niệm Sanh đi theo Mặc Kỳ Sửu Nô.
 
Nhưng Tiêu Bảo Dần sợ triều đình trách tội mình chinh thảo bất lực, nên tạo phản <ref name="T3"/>. Hiếu Minh đế phái Thượng thư bộc xạ [[Trưởng Tôn Trĩ]] trấn áp, Tiêu Bảo Dần bị bộ tướng [[Hầu Chung Đức]] làm phản, bèn đầu hàng Mặc Kỳ Sửu Nô. Đến lúc này, khu vực Quan Trung đã nằm dưới sự khống chế của loạn quân Lục Trấn.