Khác biệt giữa các bản “Bào tử”

n
Alphama Tool, General fixes
n (dọn dẹp chung, replaced: [[File: → [[Tập tin:, {{cite journal → {{chú thích tạp chí (5) using AWB)
n (Alphama Tool, General fixes)
==Định nghĩa==
 
Thuật ngữ “bào"bào tử”tử" bắt nguồn từ [[tiếng Hy Lạp cổ đại]] σπορά ''spora'' có nghĩa là “hạt"hạt giống, sự gieo hạt”hạt", có liên quan với σπόρος ''sporos'' “sự"sự gieo hạt”hạt" và σπείρειν ''speirein'' “gieo"gieo hạt”hạt".
Theo cách nói thông thường, sự khác nhau giữa một “bào"bào tử”tử" và một “giao"giao tử”tử" đó là: bào tử sẽ nảy mầm và phát triển thành bào tử con. Trong khi một giao tử cần phải kết hợp với một giao tử khác để tạo thành một hợp tử trước khi phát triển thêm.
 
Sự khác biệt chính giữa bào tử và hạt giống về phương diện phân tán là: bào tử có tính chất đơn bào còn hạt giống có chứa một thể giao tử đa bào bên trong chúng và từ đó tạo nên một phôi phát triển, là thể bào tử đa bào ở thế hệ kế tiếp. Những bào tử nảy mầm và tạo ra các thể giao tử đơn bội, còn những hạt giống nảy mầm và tạo ra các thể bào tử lưỡng bội, là những cấu trúc phức tạp mà từ đó tạo thành các đơn vị phân tán là [[hạt]] và [[phấn hoa]].
** Đại bào tử ('''megaspore''' hay '''macrospore'''): những bào tử mà phát triển thành thể giao tử cái. (ở thực vật có hạt thể giao tử được hình thành trong noãn)
 
* Bào tử nguyên phân ('''mitospore''', hay là '''conidia''' hoặc '''conidiospore'''): những bào tử được tạo ra bởi quá trình [[nguyên phân]], chúng mang đặc điểm của nấm ascomycetes. Những loại nấm mà ở đó chỉ tìm thấy được bào tử nguyên phân thì được gọi là "'''mitosporic fungi'''" hay "'''anamorphic fungi'''", trước đó đã được phân loại vào nhóm Deuteromycota (xem thêm [[:en: Teleomorph, anamorph and holomorph|Teleomorph, anamorph and holomorph]])
 
===Theo tính chuyển động===