Khác biệt giữa các bản “Bốn con hổ châu Á”

không có tóm lược sửa đổi
|lk=''Asia's four dragons''
}}
'''Bốn con hổ châu Á''' hay '''Bốn con rồng nhỏ châu Á''' là thuật ngữ để chỉ các [[nền kinh tế]] của [[Kinh tế Hồng Kông|Hồng Kông]], [[Kinh tế Singapore|Singapore]], [[Kinh tế Hàn Quốc|Hàn Quốc]] và [[Kinh tế Đài Loan|Đài Loan]]. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này nổi bật vì đã duy trì một tốc độ [[Tăng trưởng kinh tế|tăng trưởng]] cao và [[công nghiệp hóa]] nhanh giữa [[thập niên 1960]] và [[thập niên 1990]]. Trong [[thế kỷ 21]], với việc bốn con hổ châu Á này đã đạt được tư cách của [[nước công nghiệp|nước phát triển]], người ta đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang các nền kinh tế châu Á khác cũng đang trải qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hiện nay. Bốn con rồng nhỏ châu Á có chung một dải các đặc điểm của các nền kinh tế khác như [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] và [[Nhật Bản]] và đã đi tiên phong theo cách mà người ta gọi là [[phát triển kinh tế]] kiểu châu Á. Các khác biệt chủ yếu bao gồm các xuất phát điểm về [[giáo dục]] và physical access vào thị trường thế giới (về mặt hạ tầng giao thông và tiếp cận các bờ biển và các con sông vận chuyển, những nhân tố chủ chốt cho vận chuyển hàng hóa bằng tàu bè với chi phí thấp. Sự thành công về phát triển kinh tế của các quốc gia này như là các hình mẫu quan trọng đối với nhiều quốc gia đang phát triển,<ref>
[[Tập tin:VictoriaHarbour.jpg|nhỏ|phải|250px|Chân trời của [[Đảo Hồng Kông]], chụp từ [[Tsim Sha Tsui]], [[Bán đảo Cửu Long|Kowloon]], [[Hồng Kông]]]]
{{Cite web
[[Tập tin:Singapore skyline night 1.jpg|250px|phải|nhỏ|Chân trời của quận trung tâm kinh doanh [[Singapore]]]]
|url=http://www.afrol.com/articles/22953
[[Tập tin:Night view of Taipei City(Central).jpg|nhỏ|250px|[[Đài Bắc]] của Đài Loan]]
|title=Can Africa really learn from Korea?
[[Tập tin:Seoul Cheonggyecheon night.jpg|phải|nhỏ|250px|Cảnh đường phố ở [[Seoul]], thủ đô của [[Hàn Quốc]]]]
|date=24 November 2008
|publisher=Afrol News
|accessdate=2009-02-16}}</ref><ref>
{{Cite news
|url=http://www.korea.net/news/news/newsView.asp?serial_no=20080301004&part=103
|title=Korea role model for Latin America: Envoy
|publisher=Korean Culture and Information Service
|date=1 March 2008
|accessdate=2009-02-16}} {{Dead link|date=September 2010|bot=H3llBot}}</ref><ref>
{{Cite journal
|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4TR37CX-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5614827be8562007c3b0d6865ef92d15
|title=Korean economic growth and marketing practice progress: A role model for economic growth of developing countries
|last=Leea
|first=Jinyong
|author2=LaPlacab, Peter|author3=Rassekh, Farhad
|publisher=Elsevier B.V. (subscription required)
|work=Industrial Marketing Management
|date=2 September 2008
|accessdate=2009-02-16
|doi=10.1016/j.indmarman.2008.09.002}}</ref> đặc biệt là bốn con hể kinh tế Đông Nam Á.
 
== Dữ liệu về khu vực và vùng lãnh thổ ==
'''Bốn con hổ châu Á''' hay '''Bốn con rồng nhỏ châu Á''' là thuật ngữ để chỉ các [[nền kinh tế]] của [[Kinh tế Hồng Kông|Hồng Kông]], [[Kinh tế Singapore|Singapore]], [[Kinh tế Hàn Quốc|Hàn Quốc]] và [[Kinh tế Đài Loan|Đài Loan]]. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này nổi bật vì đã duy trì một tốc độ [[Tăng trưởng kinh tế|tăng trưởng]] cao và [[công nghiệp hóa]] nhanh giữa [[thập niên 1960]] và [[thập niên 1990]]. Trong [[thế kỷ 21]], với việc bốn con hổ châu Á này đã đạt được tư cách của [[nước công nghiệp|nước phát triển]], người ta đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang các nền kinh tế châu Á khác cũng đang trải qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hiện nay. Bốn con rồng nhỏ châu Á có chung một dải các đặc điểm của các nền kinh tế khác như [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] và [[Nhật Bản]] và đã đi tiên phong theo cách mà người ta gọi là [[phát triển kinh tế]] kiểu châu Á. Các khác biệt chủ yếu bao gồm các xuất phát điểm về [[giáo dục]] và physical access vào thị trường thế giới (về mặt hạ tầng giao thông và tiếp cận các bờ biển và các con sông vận chuyển, những nhân tố chủ chốt cho vận chuyển hàng hóa bằng tàu bè với chi phí thấp.
 
=== Nhân khẩu học ===
{| class="wikitable sortable" border="1" style="font-size:100%"
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] hoặc <br />[[Vùng lãnh thổ]]
! [[Diện tích]] km²
! [[Dân số]]
! [[Mật độ dân số]]<br />per km²
! Dân số của thủ đô
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hong Kong}}
| align="center" | 1,104
| align="center" | 7,219,700
| align="center" | 6,540
| align="center" | 7,219,700
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 710
| align="center" | 5,399,200
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 7,605
| align="center" | 5,399,200
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|South Korea}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 100,210
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 50,423,955
| align="center" | 503
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 10,140,000
|-
| style="text-align:left;" | {{Flag| Taiwan}}
| align="center" | 36,193
| align="center" | 23,386,883
| align="center" | 646
| align="center" | 2,688,140
|}
 
=== Kinh tế ===
{| class="wikitable sortable" border="1" style="font-size:100%"
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] hoặc <br />[[Vùng lãnh thổ]]
! [[GDP]]<br />triệu USD (2011)
! [[GDP PPP]]<br />triệu USD (2011)
! [[GDP đầu người]]<br />USD (2011)
! [[GDP (PPP) đầu người]]<br />USD (2011)
! [[Thương mại quốc tế|Thương mại]]<br />triệu USD (2011)
! [[Xuất khẩu]]<br />triệu USD (2011)
! [[Nhập khẩu]]<br />triệu USD (2011)
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hong Kong}}
| align="center" | 246,941
| align="center" | 354,272
| align="center" | 34,049
| align="center" | 49,342
| align="center" | 944,800
| align="center" | 451,600
| align="center" | 493,200
|-
| style="text-align:left;" | {{flag| Singapore}}
| align="center" | 266,498
| align="center" | 314,963
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 49,270
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 59,936
| align="center" | 818,800
| align="center" | 432,100
| align="center" | 386,700
|-
| style="text-align:left;" | {{flag| South Korea}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 1,163,847
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 1,556,102
| align="center" | 23,749
| align="center" | 31,753
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 1,084,000
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 558,800
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 525,200
|-
| style="text-align:left;" | {{Flag| Taiwan}}
| align="center" | 504,612
| align="center" | 886,489
| align="center" | 21,591
| align="center" | 37,931
| align="center" | 623,700
| align="center" | 325,100
| align="center" | 298,600
|}
 
=== Chính trị ===
{| class="wikitable sortable" border="1" style="font-size:100%"
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] hoặc <br />[[vùng lãnh thổ]]
! [[Democracy Index]]<br />(2012)
! [[International Property Rights Index|Property rights index]]<br />(2013)
! [[Press Freedom Index]]<br />(2013)
! [[Corruption Perceptions Index]]<br />(2012)
! Tình trạng chính trị
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hong Kong}}
| align="center" | 6.42
| align="center" | 7.7
| align="center" | 26.16
| align="center" | 77
| style="text-align:left;" | Đặc khu kinh tế của Cộng hòa Nhân nhân Trung Hoa
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 5.88
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 8.1
| align="center" | 43.43
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 87
| style="text-align:left;" | Cộng hòa nghị viện
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|South Korea}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 8.13
| align="center" | 6.4
| align="center" | 24.48
| align="center" | 56
| style="text-align:left;" | Cộng hòa tổng thống
|-
| style="text-align:left;" | {{Flag| Taiwan}}
| align="center" | 7.57
| align="center" | 7.2
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 23.82
| align="center" | 61
| style="text-align:left;" | Cộng hòa bán tổng thống
|}
 
=== Chất lượng cuộc sốn ===
{| class="wikitable sortable" border="1" style="font-size:100%"
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] hoặc <br />[[Vùng lãnh thổ]]
! [[HDI]]<br /> (2012)
! [[Gallup|Global Well Being Index]]<br />(2010), % thriving<ref>http://www.gallup.com/file/poll/126965/GlobalWellbeing_Rpt_POLL_0310_lowres.pdf</ref>
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hong Kong}}
| align="center" | 0.906 (13th)
| align="center" | 19%
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 0.895 (18th)
| align="center" | 19%
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|South Korea}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc | 0.909 (12th)
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 28%
|-″
| style="text-align:left;" | {{Flag| Taiwan}}
| align="center" | 0.890 (23rd) <ref>{{cite web | url=http://www.dgbas.gov.tw/public/Data/366166371.pdf | title=
Statistical Bulletin conditions | language=Chinese | publisher=General Statistics Office, Taiwan | accessdate=3 December 2013}}</ref>
| align="center" | 22%
|}
 
=== Thành viên các tổ chứa quốc tế ===
{| class="wikitable sortable" border="1" style="font-size:100%"
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] <br />[[Vùng lãnh thổ]]
! [[UN]]
! [[WTO]]
! [[OECD]]
! [[DAC]]
! [[APEC]]
! [[ADB]]
! [[SEACEN]]
! [[G20]]
! [[EAS]]
! [[ASEAN]]
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hong Kong}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{Y}}
|-
| style="text-align:left;" | {{flag| Singapore}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
|-
| style="text-align:left;" | {{flag| South Korea}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}} ([[APT]])
|-
| style="text-align:left;" | {{Flag| Taiwan}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
| align="center" bgcolor="#ffcccc" | {{N}}
|}
 
==Hình ảnh==
<gallery>
VictoriaHarbour.jpg|Chân trời của [[Đảo Hồng Kông]], chụp từ [[Tsim Sha Tsui]], [[Bán đảo Cửu Long|Kowloon]], [[Hồng Kông]]
Singapore skyline night 1.jpg|Chân trời của quận trung tâm kinh doanh [[Singapore]]
Night view of Taipei City(Central).jpg|[[Đài Bắc]] của Đài Loan
Seoul Cheonggyecheon night.jpg|Cảnh đường phố ở [[Seoul]], thủ đô của [[Hàn Quốc]]
</gallery>
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}
 
{{sơ khai}}