Difference between revisions of "Wikipedia:Danh sách bản mẫu"

;<code>[[Template:Chọn lọc|<nowiki>{{Chọn lọc|thời gian=vào </nowiki><var>x</var>}}]]</code>
:bài được [[Wikipedia:Bài viết chọn lọc|chọn lọc]] trên [[Trang Chính]] vào thời gian <var>x</var>; nó là một trong những bài tiêu biểu ở đây.
;'''{{tl|Đang viết}}''', dùng để nhúng vào bài viết đang hoàn thiện.
 
==Bàn cãi==