Che robot

Gia nhập ngày 27 tháng 6 năm 2014
Cập nhật tổng số sửa đổi
(Trang mới: “{{Tóm tắt về robot Wikipedia | Tên = <br />Che robot | Người chủ = Thành viên:Che Guevara VN|Che Guevar…”)
 
(Cập nhật tổng số sửa đổi)
Môi trường = [[Microsoft Windows]] |
Bắt đầu = [[28 tháng 06]], [[2014]] |
Tổng số sửa đổi = 1+113 |
Cập nhật tổng số sửa đổi = -10:54, ngày 30 tháng 6 năm 2014 (UTC) |
Cờ robot = Chưa
}}