Khác biệt giữa các bản “North Carolina”

Dân số = 9.848.060 |
Năm đếm dân số = 2013 |
Mật độ xếp thứ = 1715 |
2000DensityUS = 202/km^2 (2010 Census) |
Mật độ dân số = 6378.802 / mile vuong (2010 Census) |
Thứ tự gia nhập = 12 |
Ngày gia nhập = [[21 tháng 11]] năm [[1789]] |
Người dùng vô danh