Khác biệt giữa các bản “Trier”

không có tóm lược sửa đổi
<gallery>
Hình:Amphietheather von Trier gross.jpg|Hý trường La Mã
Hình:BasilikaTrier inKonstantinbasilika TrierBW gr1.jpgJPG|Hội trường La Mã
Hình:Trier, Porta Nigra cityside.jpg|Cổng Nigra (''Porta Nigra'') mặt qua về thành phố
</gallery>
79

lần sửa đổi