Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Viện Sử học''' ở [[Việt Nam]] (tên tiếng Anh: Institute of History) là cơ quan nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học lịch sử; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển nhanh, bền vững định hướng xã hội chủ nghĩa; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học lịch sử; tham gia phát triển tiềm lực khoa học lịch sử của cả nước. Được thành lập năm [[1953]] tính từ khi ra đời của tổ chức tiền thân là [[Ban nghiên cứu Văn học, Lịch sử, Địa lý]]. Hiện nay Viện là một trong số các cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc [[Viện Khoa học Xã hội Việt Nam]].
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
17

lần sửa đổi