Khác biệt giữa các bản “Viện Sử học (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
 
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ trung đại có các chuyên gia đầu ngành như: GS.[[Đào Duy Anh]], GS.Văn Tân, GS.Trần Văn Giáp, GS.[[Nguyễn Đổng Chi]], nhà nghiên cứu Hoa Bằng...
Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cậnCận - Hiện đại tiêu biểu như: GS.[[Trần Huy Liệu]], GS.VS.[[Nguyễn Khánh Toàn]], GS.[[Trần Văn Giàu]], nhà nghiên cứu Minh Tranh, nhà nghiên cứu Tôn Quang Phiệt, GS.Văn Tạo, GS.TS.Phạm Xuân Nam...
Về lý luận và phương pháp luận khoa học lịch sử: GS.[[Trần Đức Thảo]], GS.Nguyễn Hồng Phong...
 
17

lần sửa đổi