Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

n
 
;Giữ
#*<del>{{bqg}} phố cổ, có nhiều thông tin về phố để tra cứu--[[Thành viên:Bd|Bd]] ([[Thảo luận Thành viên:Bd|thảo luận]]) 14:07, ngày 4 tháng 1 năm 2009 (UTC)</del>
#*:Cho các thông tin Bd muốn giữ vào 1 bài chung cho các con phố Hà Nội. [[Thành_viên:Apple|An Apple of Newton]] <sup>[[Thảo luận Thành viên:Apple|thảo luận]]</sup> 18:03, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#*::Bỏ giữ, để dồn tất cả các phố có ý nghĩa tra cứu vào 1 bài.--[[Thành viên:Bd|Bd]] ([[Thảo luận Thành viên:Bd|thảo luận]]) 08:49, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#{{bqg}} Wiki nên có các mục từ về đường phố để tra cứu. cái này hữu ích và có giá trị [[Thành viên:Ngocnb|Ngocnb]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngocnb|thảo luận]]) 12:34, ngày 8 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#:<del>{{bqg}} Mục từ về đường phố để người dùng tra cứu, [[Thành viên:ASM|ASM]] ([[Thảo luận Thành viên:ASM|thảo luận]]) 02:58, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (UTC)<del>
#::Tôi bỏ phiếu giữ vì đây là một con phố nhỏ, ko nổi bật ở Hà Nội. [[Thành viên:ASM|ASM]] ([[Thảo luận Thành viên:ASM|thảo luận]]) 04:23, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (UTC)
#{{bqg}} Phố cũng nên có bài để tham khảo. [[Thành viên:NapoleonQuang|NapoleonQuang]] ([[Thảo luận Thành viên:NapoleonQuang|thảo luận]]) 05:46, ngày 16 tháng 1 năm 2009 (UTC)
59.677

lần sửa đổi