Khác biệt giữa các bản “Gunwi”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Gunwi logo.png |hangul=군위군 |hanja=軍威郡 |rr=Gunwi-gun |mr=Kunwi-gun |area_km2=614,15 |pop=34.293|popnote=<ref>[http://gunwi.go.kr/?doc=html/g...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Gunwi logo.png |hangul=군위군 |hanja=軍威郡 |rr=Gunwi-gun |mr=Kunwi-gun |area_km2=614,15 |pop=34.293|popnote=<ref>[http://gunwi.go.kr/?doc=html/g...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh