Khác biệt giữa các bản “Hapcheon”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Hapcheon logo.png |hangul=합천군 |hanja=陜川郡 |rr=Hapcheon-gun |mr=Hapch'ŏn-gun |area_km2=983,42 |pop=60160|popnote=<ref>http://www.hc.go.kr/su...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Hapcheon logo.png |hangul=합천군 |hanja=陜川郡 |rr=Hapcheon-gun |mr=Hapch'ŏn-gun |area_km2=983,42 |pop=60160|popnote=<ref>http://www.hc.go.kr/su...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh