Khác biệt giữa các bản “Goseong, Gangwon”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |title=Goseong |logo=Goseong gangwon logo.jpg |hangul=고성군 |hanja=高城郡 |rr=Goseong-gun |mr=Kosŏng-gun |area_km2=516,59 |pop=62446 |popyear=2001 |p...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |title=Goseong |logo=Goseong gangwon logo.jpg |hangul=고성군 |hanja=高城郡 |rr=Goseong-gun |mr=Kosŏng-gun |area_km2=516,59 |pop=62446 |popyear=2001 |p...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh