Khác biệt giữa các bản “Hoengseong”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |hangul=횡성군 |hanja=橫城郡 |rr=Hoengseong-gun |mr=Hoengsŏng-gun |area_km2=997,82 |pop=47362 |popyear=2001 |popden_km2=47 |divs=1 ''eup'', 8&nbs...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |hangul=횡성군 |hanja=橫城郡 |rr=Hoengseong-gun |mr=Hoengsŏng-gun |area_km2=997,82 |pop=47362 |popyear=2001 |popden_km2=47 |divs=1 ''eup'', 8&nbs...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh