Khác biệt giữa các bản “Hongcheon”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Hongcheon logo.png |hangul=홍천군 |hanja=洪川郡 |rr=Hongcheon-gun |mr=Hongch'ŏn-gun |area_km2=1817,87 |pop=75251 |popyear=2001 |popden_km2=41 |d...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Hongcheon logo.png |hangul=홍천군 |hanja=洪川郡 |rr=Hongcheon-gun |mr=Hongch'ŏn-gun |area_km2=1817,87 |pop=75251 |popyear=2001 |popden_km2=41 |d...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh